Osterhasenlied

Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich geschter gseh im Gras.
Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich gseh im Gras.

Du bisch ghüpft und ghüpft, (2-mal)
under e Hecke gschlüpft. (2-mal)

Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich geschter gseh im Gras.
Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich gseh im Gras.

Dänn bisch schnäll über d Strass, (2-mal)
plötzlich häsch di puckt im Gras. (2-mal)

Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich geschter gseh im Gras.
Osterhaas, weisch du was?
Ich ha dich gseh im Gras.

Häsch d Ohre gspitzt und abeglitzt, (2-mal)
dänn wie de Blitz witergflitzt (2-mal)

Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich geschter gseh im Gras.
Oschterhaas, weisch du was?
Ich ha dich gseh im Gras.